D’Orleac

Nova Imatge utilitzem els productes professionals d’Orelac, una linia professional molt complerta de color y accesorios. La qualitat dels productes permet resultats molt satisfactoris independentment de la tècnia empleada.

 

Dorleac