Tarifes


FACIALS
Anti envelliment (45 min) 1 sessió: 45 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes
Bosses dels ulls (20 min) 1 sessió 20 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes
Doble barbeta (30 min) 1 sessió 30 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes
Coll i escot (30 min) 1 sessió 30 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes


CAPIL·LARS
Calvície (30 min) 1 sessió: 30 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes
Caiguda del cabell (30 min) 1 sessió 30 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes
Prevenció i manteniment (20 min) 1 sessió 20 €
abonaments: 6 sessions +1 gratuïta / 12 sessions + 4 gratuïtes / 24 sessions + 12 gratuïtes